Wczytywanie

Doradca ADR radoslaw.popielski@adrexpert.pl +48 604 594 379

Doradca ADR - obowiązki

Szybki kontakt

Adrex Radosław Popielski
ul. Czarnogórska 15/47
30-638 Kraków

Telefon:
+ 48 604 594 379

Adres e-mail:
radoslaw.popielski@adrexpert.pl

Nr rachunku bankowego:
34 1140 2004 0000 3602 3168 8710

NIP: 6581338926
REGON: 12033709

 • Doradca ADR

  Doradca ADR

Doradca ADR i jego obowiązki

Głównym  zadaniem  doradcy,  przy  zachowaniu  odpowiedzialności  kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do  ułatwienia  prowadzenia  tej  działalności  zgodnie  z  odpowiednimi  wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Odnośnie  do działalności przedsiębiorstwa, doradca adr ma w szczególności  następujące obowiązki:

 • śledzenie  zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi  przewozu  towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu  towarów  niebezpiecznych  dla  kierownictwa  tego  przedsiębiorstwa  lub odpowiednio  dla  władz  lokalnych.  

Sprawozdanie  powinno  być  przechowywane przez pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie.

Obowiązki  doradcy  obejmują  również  śledzenie  następujących  praktyk  i  procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • procedur  służących  zachowaniu  zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
 • praktyki  przedsiębiorstwa  w  zakresie  uwzględniania  wymagań  specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • prawidłowego  szkolenia  pracowników  przedsiębiorstwa,  obejmującego  zmiany  w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które  mogą  zagrażać  bezpieczeństwu  podczas  przewozu,  załadunku  lub  rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • prowadzenia  dochodzeń  oraz,  jeżeli  ma  to  zastosowanie,  przygotowywania sprawozdań  na  temat  poważnych  wypadków,  awarii  lub  poważnych  naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania  odpowiednich środków  w  celu  przeciwdziałania  powtarzaniu  się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • uwzględniania przepisów  oraz  wymagań  specjalnych odnoszących  się  do  przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
 • sprawdzania,  czy  pracownicy  zaangażowani  w  przewóz,  załadunek  lub  rozładunek towarów  niebezpiecznych  otrzymali  szczegółowe  procedury  postępowania  i instrukcje;
 • stosowania środków  mających  na  celu  zwiększanie  wiedzy  w  zakresie  zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania  procedur  kontrolnych  służących  sprawdzeniu,  czy środek  transportu zaopatrzony  jest  w  wymagane  dokumenty  i  sprzęt  awaryjny  oraz  czy  takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • wprowadzania  procedur  kontrolnych  służących  sprawdzeniu  przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;
 • istnienie planu ochrony